Express Delivery

משלוח מהיר

Warehousing

אחסנה

E-Commerce

מסחר אלקטרוני

Production

הפקה

Supermarket

סוּפֶּרמַרקֶט

תוויות תרמיות ישירות

מעטפות רשימת אריזה, תיקי שליח (דואר דואר), דיוור בועות, תוויות העברה תרמית, תוויות תרמיות ישירות וגלילי נייר תרמיים.

An חברה בינלאומית עם
מחויבות להתאמה אישית

Fangda Packaging, שהוקמה בשנת 2003, היא היצרנית הראשונה של מעטפות רשימות אריזה בעלות דבק עצמי בסין, והיום היינו היצרנית והיצואנית המובילה באזור אסיה-פסיפיק.

המוצרים העיקריים שלנו כוללים מעטפות רשימת אריזה, תיקי שליח (דואר פולי), דיוור בועות, תוויות תרמיות ישירות, תוויות העברה תרמית וגלילות נייר תרמי.

יישומים עיקריים

תרחישי השימוש במוצרים מוצגים להלן

משלוח מהיר

אחסנה

מסחר אלקטרוני

הפקה

סוּפֶּרמַרקֶט